Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.teamwanted.nl bezoekt.

1. BEHEER

De website www.teamwanted.nl staat onder beheer van WANTED Groep B.V.

2. GEGEVENS VAN BEZOEKERS

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.teamwanted.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b WANTED zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

WANTED kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WANTED denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. COOKIES

3a WANTED maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WANTED de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. VRAGEN

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij WANTED.

5. DISCLAIMER

WANTED is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Sollicitanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een sollicitatie plaatst bij WANTED.

1. GEGEVENS DIE DOOR DE SOLLICITANT VERSTREKT WORDEN

WANTED kan de gegevens die door de Sollicitant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van een sollicitatie/aanmelding.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de sollicitatie/aanmelding, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WANTED denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de Sollicitant.

2. GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de Sollicitant aan WANTED zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. BEVEILIGING

De gegevens die de Sollicitant aan WANTED verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. AANPASSING VAN SOLLICITANTGEGEVENS

De Sollicitant heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. WANTED kan de Sollicitant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door WANTED voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.